0256 612 36 33
info@ramazankaralar.com

Aslı Kaybolan Faturaların İşlenmesi31.8.2020

Alıcılara gönderilen veya doğrudan teslim edilen fatura asıllarının çeşitli nedenlerle zaman zaman kaybolduğu ve söz konusu belgelerin kullanılabilmesi/muhasebe kayıtlarına alınabilmesi için tekrar elde edilmesi gerektiğinde mükellefler satıcı firmalardan almış oldukları kaybolan fatura yerine “Aslı Gibidir” onaylı bir suret fotokopi faturayı işlenmek üzere muhasebeye göndermektedirler.

Bu şekilde gönderilen bir fatura fotokopisinin aslının satıcının kayıtlarına işlenip işlenmediğini bilmek mümkün değildir. Ayrıca beş yıllık bir zaman aşımı süresince olabilecek bir incelemede bu satıcı firmaya ve onun kayıtlarına ulaşmakta mümkün olamayabilir.

Ticaret hayatında satıcı tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılarak alıcıya verilen fatura, uygulamada kullanılmakla birlikte geçerli belge olarak mali idare tarafından kabul edilmemektedir.
 
Maliyenin bu konuda verilen farklı görüşleri olmasına rağmen ağırlıklı ve genel kabul görmüş görüş, “kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin kullanılması mümkün bulunmaktadır. “ şeklindedir. İdarenin mevcut görüşü dikkate alındığında; işletmelerin yalnızca satıcılar tarafından “Aslı Gibidir” kaşe ve imzalı belgeler gider veya maliyet unsuru olarak kabul görmeyeceği gibi söz konusu belgeler üzerinde yer alan KDV’ler de indirim konusu yapılamayabilecektir veya eleştiri konusu yapılabilecektir.

Özetle; Kayıtlarında asıl fatura yerine satıcının “Aslı Gibidir” onaylı bir fotokopi fatura bulunan mükellef vergi mevzuatı açısından önemli bir risk almış durumdadır.

YUKARIDAKİ BİLGİLER IŞIĞINDA,
ASLI KAYBOLAN FATURALARIN FOTOKOPİLERİNİ MUHASEBEYE GÖNDERİRKEN;


* Kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin gönderilmesi,

Veya

* Fatura Fotokpisinin üzerinde “ASLI GİBİDİR.” Şeklinde satıcı kaşe ve ıslak imzasının yanında,
* Satıcı firmanın Mali Müşavirinin “KAYITLARIMIZA UYGUNDUR” şeklindeki kaşeli ve ıslak imzası bulunması,

Bunlara ilaveten,

* Bu fatura içeriği mal veya hizmetin teslim alındığını ispatlayan teslim fişi, sevk irsaliyesi vs. gibi belgeleri ve bedelinin ödendiğine dair banka dekontu çek senet veya tahsilat makbuzunun da ekte gönderilmesi gerekmektedir.

Aslı kaybolan fotokopi faturalarınızı muhasebeye gönderirken yukarıdaki hususları göz önünde bulundurarak, azami özen göstermenizi rica ederim.

SMMM
Ramazan KARALAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Defter Tasdikini Yaptırmayana Ceza
    Zaman su gibi geçmeye devam etmekte ve bizi adeta bir sal gibi yılın sonuna doğru sürüklemekte. Yılsonunun ve yılbaşının herkes için anlamı veya hatırlattıkları farklıdır elbette. Biz muhasebeciler ve mali müşavirler için ise yoğun b
  • E-Belge Uygulamaları
    Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)?nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak ayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kayna
  • Vergi İşlemlerinde Elektronik Uygulamalar
    Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler hayatımızın her alanında olduğu gibi devlete karşı en önemli yükümlülüğümüz olan vergi alanında da değişikliklere neden olmaktadır. Vergi alanında yapılan bu değişikliklerin birçoğu 2016 yılından itibaren uygulamaya